Mācību spēles
Moliņš

Cena: 9,62 €

Aprēķinu spēle "Moliņš" paredzēts, lai nostiprinātu prasmi aprēķināt un pilnveidot prasmi veikt vienkāršākos aprēķinus ķīmijā!

Oksi-mi-no

Cena: 9,80 €

Oksidēšanās pakāpju domino "Oksi-mi-no" paredzēta mācoties noteikt oksidēšanās pakāpes no ķīmisko savienojumu formulām.